خدمات مروارید پیام‌پرداز

با شتاب‌دهنده مروارید

خود را عملی کنید!

شتاب‌دهنده مروارید پیام‌پرداز ایده‌های استارتاپی حوزه امنیت را حمایت می‌کند.

حمایت تا رسیدن به هدف
کمک برای دیده‌شدن و معرفی به سرمایه‌گذار و مشتری
مشاوره‌ در زمینه‌های فنی، بازاریابی و ...
اطلاعات بیشتر
شتاب‌دهنده مروارید

مشتریان و همکاران